Milieuzones voor een betere morgen


Beschermen van
het milieuEr zijn verschillende manieren voor het beschermen van het milieu. Voorop staat dat we het samen moeten doen. Een beter milieu begint immers bij onszelf. Samen kunnen we een verandering laten plaatsvinden. Het is een keuze die wij samen maken en waarbij landen en overheden verantwoordelijkheid moeten nemen. Hieronder vermelden wij een aantal van onze pijlers als het gaat om het verminderen van milieuschade door het reguleren van voertuig en vervoer gerelateerde onderwerpen aan te pakken.

Het promoten van groene transport methoden is een van de belangrijkste pijlers voor het terugdringen van milieuvervuiling. Gezamenlijk reizen met het openbaar vervoer is een grote bijdrage. Dat scheelt ontzettend veel voertuigverplaatsingen. Immers, in een stadsbus passen gemakkelijk 90 personen, dat scheelt snel 60 tot 70 voertuigverplaatsingen. Kijken we naar het openbaar vervoer zoals de trein, dan is deze besparing in het aantal verplaatsingen nog vele malen groter. Gaat u bijvoorbeeld met de trein naar Berlijn, dan scheelt het bijna 1000 kilometer aan brandstofuitstoot. Daarbij komt dat u misschien Berlijn niet eens in mag met uw auto omdat er een milieuzone geldt. Mag u de stad wel in dan zijn de parkeerkosten hoog. Dit heeft u met het openbaar vervoer niet. Want de trein rijdt toch en hoe meer mensen daarvoor kiezen hoe meer eenheden niet vervuilen. Een ander optie voor kleinere afstanden is het inzetten van openbare fietsen of eigen ongemotoriseerde vervoersmiddelen. Voor het beroepsverkeer en woon-werk verkeer is een goede oplossing het inzetten van elektrische of hybride vervoersmiddelen en het vernieuwen van wagenparken met minder vervuilende voertuigen.

Het instellen van milieuzones voor steden. Grote steden staan onder grote druk van het verkeer en als gevolg daarvan de luchtverontreiniging. Om deze verontreiniging terug te dringen kunnen gemeenten beslissen om steden te voorzien van een milieuzone. Duitsland was een van de eerste landen in Europa die op deze manier de luchtvervuiling in steden wist terug te dringen. Het belangrijkste is het weren van vervuilende dieselwagens en vrachtverkeer uit steden, dit zijn de sterkste vervuilers. Duitsland heeft meerdere milieuzones ingesteld die alleen toegankelijk zijn met een groene milieusticker. De milieusticker Duitsland is online te bestellen of af te halen bij een TUV. De sticker wordt verstrekt voor op kenteken voor een specifiek voertuig en de afgifte wordt geregistreerd. Zo weet Duitsland de toegang tot steden volledig te controleren. Een andere manier van weren is het instellen van verbodsgebieden voor dieselauto's en oude benzine auto's.

Milieu onschadelijk transport promoten en innoveren. De toekomst is verandering en deze verandering dient gestimuleerd te worden. Onderzoek en innovaties dienen te worden gefaciliteerd zodat alles in de toekomst beter kan worden. Denk aan elektrische vrachtwagens met zonnepanelen die kunnen rijden en laden terwijl ze CO2 neutraal zaken vervoeren. Hetzelfde geldt voor elektrische boten ter vervanigng van de oude dieselmotoren.