Milieusticker Nederland

Omdat het niet goed gaat het met milieu op onze planeet, zijn veel landen gestart met milieuzones in grote steden. Ook in Nederland komen er steeds meer milieuzones. Een milieuzone is een zone waar alleen “schone” vrachtwagens of personenauto’s mogen rijden en waar specifieke voertuigen uit bepaalde jaartallen of met een bepaalde uitstoot niet welkom zijn. Een “schone” auto is een auto die niet enorm schadelijk is voor het milieu. Dit wordt aangegeven met een cijfer (een milieuklasse) en dit wordt vooral bepaald door de hoeveelheid fijnstof of roet die een auto uitstoot. Fijnstof en roet zijn zeer schadelijk voor de luchtkwaliteit. Ze veroorzaken enorm veel luchtvervuiling; iets wat niet goed is voor het milieu, en iets wat niet goed is voor de inwoners van een stad. Helaas komt luchtvervuiling wél veel voor, met name in steden, en daarom is besloten om te gaan werken met milieuzones. Is jouw auto te schadelijk voor het milieu? Dan mag je bepaalde steden niet meer in.

Eisen van een milieuzone

In Nederland stellen steden zelf hun eisen voor een milieuzone. Iedere stad mag zelf bepalen welke voertuigen wel of niet welkom zijn in het stadscentrum. Waar de ene stad een dieselverbod instelt (zoals bijvoorbeeld Utrecht) om de roetuitstoot in de stad met maar liefst 30% terug te dringen, kiezen andere steden, zoals Leiden, ervoor om alleen vrachtauto’s met een dieselmotor Euroklasse IV of hoger toegang te geven tot het stadscentrum. In Rotterdam is er de grootste milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Hier mogen benzineauto’s van voor juli 1992 en dieselauto’s van voor januari 2001 de stad niet in. Omdat iedere stad in Nederland zelf mag besluiten wat de eisen zijn met betrekking tot de milieuzone, kan hier nog wel eens onduidelijkheid over ontstaan.

Kosten van een milieusticker in Nederland

De kosten voor een milieusticker in Nederland zijn laag. Het is dus geen enorme moeite om een milieusticker aan te vragen en zo aan te tonen dat je met jouw auto een bepaalde stad in mag. De kosten voor een milieusticker wegen absoluut niet op tegen de boete die je riskeert als je zonder milieusticker een stad inrijdt. Je kunt daarom altijd maar beter de milieusticker aanschaffen. Zo houd je je netjes aan de regels en draag je niet bij aan de enorme luchtvervuiling en de slechte luchtkwaliteit in de Nederlandse steden.

Aanschaf van een milieusticker

Je kunt een milieusticker heel eenvoudig online aanschaffen. Dit kan via de ANWB, maar het is gemakkelijker om de milieusticker gewoon op onze website te bestellen. Je krijgt de sticker vervolgens via de post thuisbezorgd. Zo eenvoudig kan het zijn! Voor de aanschaf van een milieusticker heb je de gegevens nodig van de persoon op wiens naam de auto staat (jijzelf of bijvoorbeeld je partner) en heb je bovendien het kenteken van de auto nodig, omdat een milieusticker altijd gebonden is aan een auto. Op een milieusticker staat het kenteken van de auto tevens vermeld, als bewijs dat die milieusticker daadwerkelijk bij die auto hoort en dat je netjes voor de sticker of voor het vignet hebt betaald.

Milieuzones voor een betere morgen