Waarom milieuzones?

Herkenning mileuzones
July 10, 2018
Onduidelijkheid milieuzones
Europa totaal onoverzichtelijk voor dieselrijders
October 1, 2018
waarom?

De milieuzones zijn een manier voor verschillende landen om zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn bij het akkoord van Parijs, wat deel is van het klimaatverdrag. Het doel is om over de hele wereld de uitstoot van koolstofdioxide en andere schadelijke broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord richt zich voornamelijk op de transportsector, vandaar dat milieuzones ingesteld zijn, aangezien het alledaagse transport via deze zones komt. Tevens proberen steden ook de bewoonbaarheid van de stad te verbeteren door ook uitstoot van voertuigen in de stadscentra te verminderen. Het verminderen van deze uitstoot zorgt voor minder fysieke klachten bij bewoners, zoals astma en andere irritaties van de longen. Dit maakt de steden leefbaarder en ook aantrekkelijker voor toeristen. Al met al is het verminderen van de uitstoot in stadscentra dus een interessante investering. In Europa zijn er al vele landen die om deze redenen de milieuzone ingevoerd hebben of binnenkort in gaan voeren. Deze landen zijn:

 • België:
  • In België zijn de hele binnenstad van Antwerpen en Linkeroever gebieden die gelden als een lage-emissiezone (LEZ). Dit is een reguliere milieuzone waar de meest vervuilende auto’s geweerd worden.
 • Denemarken:
  • In Denemarken moeten buitenlandse campers, bussen, vrachtwagens en andere voertuigen die meer dan 3500 kilogram wegen en door de milieuzones in de grotere steden in Denemarken rijden, voorzien zijn van een EcoSticker.
 • Duitsland:
  • In Duitsland zijn er vele centra van de steden die je alleen mag betreden als je de correcte milieusticker bezit. Deze milieuzones worden duidelijk aangegeven met borden
 • Frankrijk:
  • In Frankrijk bestaan er 6 verschillende stickers die uitgegeven kunnen worden. Met deze stickers kunnen bepaalde vaste en tijdelijke milieuzones betreden worden. Echter is de regelgeving redelijk lastig om te begrijpen. Het is dan ook aan te raden om een degelijke milieusticker bij een bedrijf te regelen, zodat u dit zelf niet hoeft te doen.
 • Groot-Brittannië en Noord-Ierland:
  • In Londen is op doordeweekse dagen een congestion charge van kracht. Er zijn dus extra kosten verbonden aan het rijden door Londen. Tevens is er in het uitgestrektere gebied een Low Emission Zone (LEZ) in Groot-Brittannië. Ook de stad Durham (wat een schiereiland is) wordt een congestion charge gehanteerd.
 • Hongarije:
  • Zodra er in Hongarije een alarm geldt voor smog, worden in Boedapest en in andere grote Hongaarse steden voertuigen geweerd. Het betreft doorgaans voertuigen die voldoen aan de Euro 0, Euro 1 en Euro 3 norm. Dit geldt ook voor voertuigen die voldoen aan de Euro 2 norm, indien deze gemaakt zijn voor 1995.
 • Italië:
  • Ook in Italië zijn er milieuzones aanwezig, daar worden deze Zona a Traffico Limitato (ZTL) genoemd. Echter verschilt de regeling per stad. Het wordt dan ook aangeraden om deze zones niet te betreden met uw voertuig als er geen noodzaak is.
 • Nederland:
  • In verschillende grotere Nederlandse steden zijn al enkele milieuzones aanwezig. Hiervoor is geen sticker of vignet of iets dergelijks nodig. Er wordt namelijk gecontroleerd met camera’s op de kentekens. De meeste zones weren dieselauto’s die gebouwd zijn voor een bepaalde datum. Echter verschilt dit ook weer per gemeente.
 • Noorwegen:
  • In de hoofdstad van Noorwegen, Oslo, kunnen dieselvoertuigen geweigerd worden indien er een bepaald niveau van luchtverontreiniging geconstateerd wordt. Meestal worden deze beperkingen een dag van te voren via radio en televisie aangekondigd.
 • Oostenrijk:
  • Het vrachtverkeer (ook lichter dan 3500 kilogram) is hier verplicht om te beschikken over een milieusticker. Dit geldt voor de regio Wenen, een deel van de A1 en enkele andere regio’s.
 • Spanje:
  • In de grotere Spaanse steden zijn ook milieuzones ingevoerd. Dit is voornamelijk gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren en de omwonenden meer ruimte te geven. Deze zones worden aangegeven met borden met het opschrift: ‘Area de prioridad residencial’.
 • Tsjechië:
  • In Tsjechië zijn nu nog geen milieuzones aanwezig. Alleen in Praag zijn er beperkingen voor vrachtwagens en bussen. Beperkingen voor personenvoertuigen zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 • Zweden:
  • In zowel de binnensteden van Stockholm als Göteborg zijn milieuzones aanwezig. Er wordt hier gewerkt met de congestion tax.